Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών ΕΝΟΑ

Ο Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών, ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1965, από επαναπατρισθέντες Αιγυπτιώτες Έλληνες. Σ’ αυτό, καθοριστική υπήρξε η συμβολή της Πολιτείας και ειδικότερα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

image

Lets talk about your project
contact us by E-MAIL or by phone at (+30) 215 215 1245

image

FOLLOW US
SHARE TO