δημιουργήστε ένα εταιρικό folderγια μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της επιχειρήσης σας

Folders

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή των εταιρικών σας ντοσιέ παρουσιάσων ή εγγράφων (folders) με μία ή δύο τσέπες, με ράχη και χωρίς, με θήκη cd, θήκη κάρτας, folder μικρού μεγέθους για αποδείξεις και άλλες ειδικές κατασκευές.

Αίτηση προσφοράς για folder

Lets talk about your project
contact us by E-MAIL or by phone at (+30) 215 215 1245

image

FOLLOW US
SHARE TO