δημιουργούμε αναγνωρισιμότητακαι θετική συσχέτιση με την εταιρεία σας
καθώς και με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρετε

Branding applications

Σχεδιασμός branding applications για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Για παράδειγμα ένα branding application μπορεί να είναι ένα παιχνίδι multiple choice επιλογής, ένα special banner, ένα έντυπο διαφημιστικό concept, μια multimedia εφαρμογή. Με τα branding applications οι εταιρείες επικοινωνούν με το κοινό τους με χιούμορ, δώρα, φόρμες κριτικής κτλ, πάντα με στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητας τους,  η οποία αποτελεί βασικό συστατικό για την βιωσιμότητα τους. Τα branding applications μπορεί να είναι εποχικά, χιουμοριστικά ή με συγκεκριμένο concept και σκοπό και η επιρροή που ασκούν τόσο μεγάλη ώστε να δημιουργούν ένα μεγάλο κοινό.

Lets talk about your project
contact us by E-MAIL or by phone at (+30) 215 215 1245

image

FOLLOW US
SHARE TO