Λεξικό

Surveys

Τα surveys είναι εφαρμοσμένες έρευνες οι οποίες πραγματοποιούνται συνήθως μέσω ερωτηματολογίων.  Τα surveys γίνονται για καταλάβουμε καλύτερα τι χρειάζονται ή θέλουν οι πελάτες ώστε να τους μεταδόσουμε αργότερα το κατάλληλο μήνυμα.

Streaming

Η αναπαραγωγή ήχου και εικόνας σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια μεταφοράς τους από το διαδίκτυο. Απαιτεί μεγάλο διαθέσιμο bandwidth. Τεχνική για την αναπαραγωγή multimedia αρχείων. Κατά τη διαδικασία αυτή δεν χρειάζεται να είναι διαθέσιμο όλο το αρχείο ώστε να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του, μπορούμε δηλαδή να κατεβάζουμε ένα αρχείο βίντεο, να βλέπουμε την αρχή του και την ίδια στιγμή να κατεβαίνει ακόμα το τελευταίο μέρους του.

Spam

Το spam είναι οποιοδήποτε μήνυμα ή δημοσίευση, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο του που αποστέλλεται σε πολλούς παραλήπτες χωρίς αυτοί να το έχουν ζητήσει ή να έχουν συμφωνήσει ή δώσει έγκριση σε κάτι τέτοιο. Μπορεί επίσης να είναι πολλές δημοσιεύσεις του ιδίου μηνύματος σε ομάδες συζήτησης ή σε διακομιστές λίστας που δεν έχουν σχέση με το θέμα του μηνύματος.

SMI

Είναι τα αρχικά των λέξεων Search Marketing Integration το οποίο είναι ο συνδυασμός του παραδοσιακού SEO με το social media marketing. Θεωρείται προυπόθεση για την υψηλή κατάταξη μιας ιστοσελίδας.

Sitemap

Σχηματική σύνοψη των διαθέσιμων επιλογών και κατηγοριών μιας ιστοσελίδας. Η απεικόνιση (σε διάφορες μορφές ανάπτυξης όπως για παράδειγμα δενδροειδής ανάπτυξη) σε τίτλους του περιεχόμενου μιας ιστοσελίδας για να μπορούν οι επισκέπτες να εντοπίζουν εύκολα αυτό που επιθυμούν.

Signature

Κείμενο υπογραφή στο τέλος ενός e-mail που μπορεί να περιέχει στοιχεία του αποστολέα, όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και λοιπές πληροφορίες.
Digital Signature: Μία ψηφιακή ή ηλεκτρονική υπογραφή μέσω του Internet που αποτρέπει την παραποίηση εγγράφων. Χορηγείται από κάποιον φορέα εμπιστοσύνης (Trust Center) στον οποίο γίνεται και η πιστοποίηση από οποιονδήποτε αιτούντα. Χρησιμοποιείται κυρίως σε αλληλογραφία με e-mail.

Sharing (virtual) hosting

Είναι η φιλοξενία πολλών ιστοσελίδων (δεκάδων ή και εκατοντάδων) στον ίδιο web server.

Session

Η ορολογία session αναφέρεται σε μια συνολική επιτυχημένη επίσκεψη ενός χρήστη (ουσιαστικά ενός υπολογιστή) σε μια ιστοσελίδα. Το session περιγράφει όλη την διαδρομή του επισκέπτη από την πρώτη σελίδα εως τις υπόλοιπες για όση ώρα περιηγείται στην ιστοσελίδα.

Server

Κεντρικός υπολογιστής ο οποίος εξυπηρετεί άλλους υπολογιστές (Clients) και προμηθεύει στους χρήστες αυτών των υπολογιστών με το υλικό που του ζητήθηκε το οποίο είναι αποθηκευμένο στον σκληρό του δίσκο. Ένας Web Server για παράδειγμα παρέχει σε ένα χρήστη τη δυνατότητα να δει τις αποθηκευμένες πληροφορίες που υπάρχουν μέσα στον δίσκο του υπό την μορφή HTML.

SEO

Είναι τα αρχικά των λέξεων Search Engine Optimization. Είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνουμε βελτίωση της κατάταξης της ιστοσελίδας στα οργανικά αποτελέσματα αναζήτησης για συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά.

Script

Mικρή εφαρμογή η οποία λειτουργεί σε συνεργασία με άλλες εφαρμογές με σκοπό την προσθήκη ειδικών λειτουργιών σε μια ιστοσελίδα. Υπάρχουν πολλών ειδών scripts όπως τα Java Scripts, VB Scripts, CGI Scripts και διάφορα άλλα.

Screenshot

Αποθήκευση στιγμιότυπου (φωτογραφίας) του περιεχομένου της οθόνης ενός υπολογιστή ή τμήματος αυτού. Θα το βρείτε και ως screen capture. Υπάρχουν διάφορα δωρεάν προγράμματα που αναλαμβάνουν την αυτή τη διαδικασία (φωτογράφηση).
Θέλετε να πάμε παραπάνω;
επικοινωνήστε μαζί μας!ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή τηλεφωνικά στο 215 215 1245

image

Ακολουθήστε μας
Διαδώστε