Λεξικό

URL

Αρχικά των λέξεων Uniform Resource Locator. Είναι μια διεύθυνση η οποία ορίζει την τοποθεσία ενός αρχείου στο διαδίκτυο.

Upgrade

Αποτελεί τη διαδικασία της τεχνική αναβάθμισης ενός συστήματος ή εφαρμογής.

Unique Visitors / Users

“Μοναδικός Επισκέπτης” ή “Μοναδικός Χρήστης” (για την πλατφόρμα στατιστικών Google Analytics), θεωρείται αυτός που επισκέπτεται το site σας. Ένας Unique Visitor / User μπορεί να επισκεφτεί πολλές φορές το site σας, μετρώντας ουσιαστικά πολλά διαφορετικά Visits / Sessions.

Unique visitors

Ο αριθμός των μοναδικών επισκεπτών μιας ιστοσελίδας σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η καταγραφή των μοναδικών επισκεπτών είναι εφικτή μέσω της καταγραφής του IP address κάθε επισκέπτη από τους web servers.

Unique Pageviews

Τα Unique Pageviews συμπεριλαμβάνουν όλα τα Pageviews που πραγματοποιούνται από τον ίδιο χρήστη κατά τη διάρκεια του ίδιου session (δείτε τον ορισμό του session παρακάτω). Έτσι, αν κάποιος επισκεφτεί την ίδια σελίδα δυο φορές (ή παραπάνω) κατά τη διάρκεια ενός session, τα unique pageviews θα μετρήσουν μόνο ένα pageview.

Θέλετε να πάμε παραπάνω;
επικοινωνήστε μαζί μας!ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή τηλεφωνικά στο 215 215 1245

image

Ακολουθήστε μας
Διαδώστε